O NAS

Instytut Edukacji i Terapii powstał z myślą o stworzeniu miejsca umożliwiającego wymianę wiedzy teoretycznej z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, oraz doświadczeń i praktyk zdobytych w trakcie kontaktów z klientem. Głównym obszarem działania są zarówno  szkolenia jak i działalność lecznicza w zakresie zdrowia psychicznego oraz uzależnień. W naszym odczuciu  jedynie wiedza poparta praktyką pozwala czerpać najwięcej korzyści i inspiracji do pracy.  
Instytut Edukacji i Terapii jest placówką integrującą wiele nurtów, czerpiąc inspiracje z takich osób jak Carl Rogers,  Irvin David Yalom, Fritz Perls, Aaron Beck, Leslie Greenberg , Harlene Anderson i inni. 


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń oraz naszym ośrodkiem.  Informacje dotyczące oferty leczniczej znajdują się na stronie www.ipsis.pl
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia