O nas


Joanna Michalak

psychoterapeuta, psycholog dziecięcy

Certyfikowany psychoterapeuta integracyjny. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz czteroletnią psychoterapii akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, roczne studium umiejętności pracy z grupą, poznawczo-behawioralną psychoterapię dzieci i młodzieży a także I,II,III stopniowy kurs analizy transakcyjnej. Od początku swojej pracy pracuje zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi. Od kilku tak pracuje w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Kierownik Poradni IPSIS w Swarzędzu. 

numer telefonu  512 46 30 38
Lilianna Woronowicz 

psychoterapeutka, certyfikowana psychoterapeutka uzależnień

Ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji – szkoły akredytowanej  przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi długo- i krótkoterminową psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych oraz  młodzieży, zorientowaną psychodynamicznie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej także z osobami uzależnionymi i osobami, które doświadczyły skutków alkoholizmu/narkomanii w rodzinie. Jest współzałożycielką Instytutu Edukacji i Terapii, kierownikiem merytorycznym Studium Terapii Uzależnień akredytowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
W pracy z traumą korzystam z metody Brainspotting (BSP).


numer telefonu 691 509 580
Anna Kwiatkowska


psycholog, psycholog dziecięcy, certyfikowany specjalista terapii uzależnień KBPN
Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, specjalność kliniczna. Zajmuje się pracą z zaburzeniami psychicznymi u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w nurcie poznawczo- behawioralnym,Ukończyła szkolenie z zakresu terapii poznawczo - behawioralnej zaburzeń psychicznych , organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyła specjalistyczne szkolenie w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii , organizowane przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych.Specjalizuje się w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniach behawioralnych u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, prowadząc konsultacje indywidualne, poradnictwo rodzinne, psychoterapię indywidualną, zajęcia profilaktyczne- grupowe warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży oraz warsztatowe zajęcia dla rodziców, doświadczających trudności wychowawczych.