Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest to cykl spotkań z terapeutą, którego celem jest rozwiązanie trudności klienta i poprawa jakości jego życia. Skierowana jest ona zarówno do osób odczuwających problemy natury psychicznej, emocjonalnej, jak i psychosomatycznej.
Zapraszamy wszystkie osób, które:
  • znajdują się w sytuacji trudnej lub kryzysowej (m.in. odczuwają lęki, przeżyły traume, straciły bliską osobę, są w trakcie lub po rozwodzie, straciły pracę)
  • doświadczyły lub doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej
  • przeżywają trudności natury emocjonalnej (mają problemy w codziennym funkcjonowaniu, posiadają zaniżone poczucie własnej wartości i problemy
    z samooceną, mają trudności w bliskich relacjach z ludźmi, odczuwają lęk, niepokój, przygnębienie, cierpią na bezsenność i inne)
  • pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych i/lub alkoholowych (terapia DDD i DDA)
  • pozostają w bliskich relacjach z osobą uzależnioną (od alkoholu, narkotyków, leków, hazaru, Internetu, sexu itd.)
  • cierpią z powodu chorób psychosomatycznych (np. choroba wieńcowa, wrzodowa, nadciśnienie, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, alergie, zespół jelita wrażliwego i inne o nieznanej przyczynie medycznej)
  • zainteresowanych rozwojem osobistym oraz poprawą jakości swojego życia