SZKOŁA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Z przykrością informujemy, że w najbliższym czasie nasza placówka nie będzie prowadziła naboru do Szkoły Psychoterapii Uzależnień.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                          
Dotychczasowe szkolenia były realizowane przez Instytut Edukacji i Terapii były zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnienia

Instytut Edukacji i Terapii realizuje program w ramach  Szkoły Psychoterapii Uzależnień celem,  którego jest podwyższenie kwalifikacji, lub ich nabycie, w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych form uzależnień, profilaktyki i terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. Szkoła przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień .    

Do egzaminu należy podejść w ciągu 4 lat od rozpoczęcia szkolenia teoretycznego.
Ogłoszenie w sprawie egzaminu wiosna 2021 (dla edycji I-VI): www.kbpn.gov.pl/portal?id=11049212

Informujemy, że egzaminy certyfikacyjny na podstawie „starych" przepisów dla uczestników szkoleń realizowanych na „starych zasadach" (na podstawie rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień z dnia z dnia 13 lipca 2006 r.) będzie przeprowadzany w Krajowym Biurze ds Przeciwdziałania Narkomanii tylko do końca 2024 roku. (Informacja ta dotyczy edycji I - VI STU.)
 • STAŻ I SUPERWIZJA

  06/06/20 16:45
    
  czytaj
 • STATUS OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

  06/06/20 18:04
  Wniosek o nadanie statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym może złożyć każda osoba, która ukończyła część teoretyczną szkolenia w dziedzinie terapii uzaleznień, jest w trakcie stażu i/lub superwizji i nie zdała jeszcze egzaaminu zewnętrznego w KCPU.

  Do wyboru wniosek w zakresie:

  - instruktora terapii uzależnień
  - specjalisty psychoterapii uzależnień

  1) Wniosek należy pobrać ze strony Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii

  2) Wypełniony wniosek należy wysłać w oryginale pocztą na adres Instytutu Edukacji i Terapii w Poznaniu w celu poświadczenia przez podmiot szkolący udziału w szkoleniu - Instytut odsyła podpisany wniosek w ciągu 14 dni od jego otrzymania

  3) Podpisany wniosek przez Instytut wysyłają Państwo wraz z wymaganymi załącznikami w oryginale do Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii - KBPN wystawia zaświadczenie w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku


  UWAGA:
  TYLKO KOMPLETNE I POPRAWNIE WYPEŁNIONE WNIOSKI SĄ AKCEPTOWANE

  Wnioski o przedłużenie statusu są zbierane przez biuro zawsze do 20 dnia danego miesiąca.
  Następnie podpisane zostaną odesłane do Państwa pod koniec danego miesiąca.  

  Dokumenty odebrane przez nasze biuro po w/w terminie będą podpisywane z dokumentami nadesłanymi w kolejnym miesiącu.    Najczęściej zadawane pytania:

  1) Jestem na IV roku studiów psychologicznych, czy mogę złożyć wniosek o przyznania statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzaleznień ?

  odpowiedź:
  Przed obroną tytułu magisterskiego Pani / Pana oficjalny status to instruktor terapii uzależnień i o taki tytuł może się Pan / Pani ubiegać składając wniosek do KBPN

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2) Otrzymałem status instruktora terapii uzależnień rok temu, obroniłem właśnie tytuł magistra czy mogę wnioskować o zmianę statusu na specjalistę ?

  odpowiedź:
  Tak, można obiegać się o zmianę statusu po obronie tytułu magistra na w/w kierunkach: praca socjalna, psychologia,pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.
  W tym celu należy przedłożyć skan dyplomu magisterskiego do Biura Instytutu Edukacji i Terapii oraz ponownie złożyć wniosek do KBPN.
   
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia