SZKOŁA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

ZAPISY

Z przykrością informujemy, że w najbliższym czasie nasza placówka nie będzie prowadziła naboru do Szkoły Psychoterapii Uzależnień.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia