TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI DLA DZIECI

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI
Trening zastępowania agresji przeznaczony dla młodzieży to cykl warsztatów pozwalający nabyć umiejętności radzenia sobie ze złością i wyrażaniu jej w sposób społecznie akceptowany, sprzyjający rozwiązywaniu konfliktów bez agresji w środowisku szkolnym i rodzinnym. Duży nacisk podczas zajęć położony jest na  rozwijanie umiejętności rozróżniania i radzenia sobie z emocjami poprzez uczenie się sposobów rozładowania napięcia emocjonalnego w sposób akceptowalny społecznie oraz kontrolowania złości i gniewu.
Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, mającej trudności w opanowywaniu złości i agresji, reagującej na sytuacje trudne w sposób nieadekwatny do sytuacji. Propozycja warsztatów odnosi się zarówno do dzieci wykazujących zaburzenia zachowania w przebiegu zróżnicowanych zaburzeń rozwojowych oraz zaniedbań środowiskowych, jak również młodzieży, u której zaburzenia zachowania występują na podłożu mechanizmów nieprawidłowo kształtującej się osobowości.
Celem treningu jest:
- obniżenie poziomu agresji
-nabycie umiejętności samokontroli złości
- przyswojenie adaptacyjnych wzorców reagowania na sytuacje wywołujące stres, gniew oraz frustrację
- nauczenie konkretnych umiejętności z  repertuaru  zachowań   prospołecznych , czyli co i jak  należy robić, aby nabywać umiejętności potrzebne  życiu
- nauczenie dziecka rozwiązywania sytuacji problemowej
- modyfikowanie zachowania agresywnego


PROWADZĄCY: psycholog Anna Kwiatkowska
Czas trwania: 2h dydaktyczne
Cena: 40 zł/spotkanie
Zapisy: dzieci@ipe.edu.pl po wysłaniu maila prowadzący skontaktuje się z Państwem celem umówienia spotkania