WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI
Czy Twoje dziecko wie, jak radzić sobie efektywnie w sytuacjach społecznych?
Jak wyrażać swoje emocje, aby być akceptowanym i lubianym?
Jak rozwiązywać konflikty?


WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym to cykl treningów prowadzonych przez psychologa dziecięcego, pozwalających nabyć i kształtować praktyczne umiejętności ułatwiające codzienne kontakty interpersonalne w środowisku szkolnym oraz rodzinnym. Duży nacisk położony jest na  rozwijanie umiejętności rozróżniania, identyfikowania
i radzenia sobie z emocjami, a także nauczenia się współdziałania w grupie.
Umiejętności społeczne mają wpływ na wiele sfer życia. Przeciętne dziecko nabywa je poprzez obserwację otoczenia, w którym dorasta. Proces ten ma swój początek w momencie narodzin i trwa nieprzerwanie, aż do dorosłości.
Jeżeli dziecko zachowuje się w sposób niewłaściwy i nie przestrzega norm społecznych, to zwykle myślimy, że zostało źle wychowane lub dostało niewłaściwe wzorce. Jednak nie zawsze tak musi być.
Jest grupa dzieci, które mają kłopot z przyswajaniem tego rodzaju wiedzy mimo otrzymania odpowiednich wzorców. Są to dzieci, które nie będą w stanie ich przyswoić w sposób naturalny, ponieważ mają trudności z rozumieniem zasad społecznych, często nie rozpoznają w sposób prawidłowy emocji, wydają się nie zauważać potrzeb innych ludzi. Istnieją także dysfunkcje, które zaburzają naturalny proces nabywania umiejętności społecznych. Zaliczamy do nich m.in. autyzm, zespół Aspergera, ADHD, a także rozmaite inne dysfunkcje, które nie wychwycone i nie rehabilitowane odpowiednio doprowadzają do kolejnych zaburzeń.
Warsztaty umiejętności społecznych mają na celu wyrównanie tych deficytów i danie szansy najmłodszym na nauczenie się rzeczy, które pomogą im radzić sobie w społeczeństwie.PROWADZĄCY: Anna Kwiatkowska
Czas trwania: 2h lekcyjne
Cena: 40zł
Zapisy: dzieci@ipe.edu.pl - po wysłaniu zgłoszenia mailem terapeuta skontaktuje się z Państwem celem umówienia konsultacji