Trening kompetencji dla dzieci

Trening kompetencji dla dzieci

W chwili obecnej w naszej ofercie posiadamy:
 • trening kompetencji społecznych dla dzieci w trzech grupach wielkowych
 • trening zastępowania agresji
 • trening dla dzieci lękowych

Kwalifikacja do grup odbywa się po indywidualnych konsultacjach z psychologiem prowadzącym. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z ofertą!
 • TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI DLA DZIECI

  04/09/16 11:53
  TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI
  Trening zastępowania agresji przeznaczony dla młodzieży to cykl warsztatów pozwalający nabyć umiejętności radzenia sobie ze złością i wyrażaniu jej w sposób społecznie akceptowany, sprzyjający rozwiązywaniu konfliktów bez agresji w środowisku szkolnym i rodzinnym. Duży nacisk podczas zajęć położony jest na  rozwijanie umiejętności rozróżniania i radzenia sobie z emocjami poprzez uczenie się sposobów rozładowania napięcia emocjonalnego w sposób akceptowalny społecznie oraz kontrolowania złości i gniewu.
  Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, mającej trudności w opanowywaniu złości i agresji, reagującej na sytuacje trudne w sposób nieadekwatny do sytuacji. Propozycja warsztatów odnosi się zarówno do dzieci wykazujących zaburzenia zachowania w przebiegu zróżnicowanych zaburzeń rozwojowych oraz zaniedbań środowiskowych, jak również młodzieży, u której zaburzenia zachowania występują na podłożu mechanizmów nieprawidłowo kształtującej się osobowości.
  Celem treningu jest:
  - obniżenie poziomu agresji
  -nabycie umiejętności samokontroli złości
  - przyswojenie adaptacyjnych wzorców reagowania na sytuacje wywołujące stres, gniew oraz frustrację
  - nauczenie konkretnych umiejętności z  repertuaru  zachowań   prospołecznych , czyli co i jak  należy robić, aby nabywać umiejętności potrzebne  życiu
  - nauczenie dziecka rozwiązywania sytuacji problemowej
  - modyfikowanie zachowania agresywnego


  PROWADZĄCY: psycholog Anna Kwiatkowska
  Czas trwania: 2h dydaktyczne
  Cena: 40 zł/spotkanie
  Zapisy: dzieci@ipe.edu.pl po wysłaniu maila prowadzący skontaktuje się z Państwem celem umówienia spotkania
 • WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI

  03/09/16 08:46  Czy Twoje dziecko wie, jak radzić sobie efektywnie w sytuacjach społecznych?
  Jak wyrażać swoje emocje, aby być akceptowanym i lubianym?
  Jak rozwiązywać konflikty?


  WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym to cykl treningów prowadzonych przez psychologa dziecięcego, pozwalających nabyć i kształtować praktyczne umiejętności ułatwiające codzienne kontakty interpersonalne w środowisku szkolnym oraz rodzinnym. Duży nacisk położony jest na  rozwijanie umiejętności rozróżniania, identyfikowania
  i radzenia sobie z emocjami, a także nauczenia się współdziałania w grupie.
  Umiejętności społeczne mają wpływ na wiele sfer życia. Przeciętne dziecko nabywa je poprzez obserwację otoczenia, w którym dorasta. Proces ten ma swój początek w momencie narodzin i trwa nieprzerwanie, aż do dorosłości.
  Jeżeli dziecko zachowuje się w sposób niewłaściwy i nie przestrzega norm społecznych, to zwykle myślimy, że zostało źle wychowane lub dostało niewłaściwe wzorce. Jednak nie zawsze tak musi być.
  Jest grupa dzieci, które mają kłopot z przyswajaniem tego rodzaju wiedzy mimo otrzymania odpowiednich wzorców. Są to dzieci, które nie będą w stanie ich przyswoić w sposób naturalny, ponieważ mają trudności z rozumieniem zasad społecznych, często nie rozpoznają w sposób prawidłowy emocji, wydają się nie zauważać potrzeb innych ludzi. Istnieją także dysfunkcje, które zaburzają naturalny proces nabywania umiejętności społecznych. Zaliczamy do nich m.in. autyzm, zespół Aspergera, ADHD, a także rozmaite inne dysfunkcje, które nie wychwycone i nie rehabilitowane odpowiednio doprowadzają do kolejnych zaburzeń.
  Warsztaty umiejętności społecznych mają na celu wyrównanie tych deficytów i danie szansy najmłodszym na nauczenie się rzeczy, które pomogą im radzić sobie w społeczeństwie.  PROWADZĄCY: Anna Kwiatkowska
  Czas trwania: 2h lekcyjne
  Cena: 40zł
  Zapisy: dzieci@ipe.edu.pl - po wysłaniu zgłoszenia mailem terapeuta skontaktuje się z Państwem celem umówienia konsultacji