SZKOŁA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

KADRA


 
 
KADRA SZKOŁY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Urszula Grodzka
Tomasz Hanć
Maria Haracz-Dąbrowska
Maria Jeska
Natalia Jurys
Bartosz Kalupa
Barbara Kęszycka
Barbara Krzempek
Magdalena Krzywotulska
Violetta Kwiatkowska
Joanna Majorek
Renata Marciniak-Antoszek
Joanna Pawlak
Robert Rejniak
Halszka Tereszkowska
Piotr Wodo
Lilianna Woronowicz- kierownik merytoryczny
Celina Żendarska  
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia